3 views
0 Comments
0
Anonymous
mrt 09, 2017 11:50 AM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Het beheer van sportterreinen die in bezit zijn van een gemeente wordt in praktijk soms uitgevoerd door de verenigingen. Wie is in zo'n situatie uiteindelijk juridisch aansprakelijk voor de wijze waarop het beheer wordt uitgevoerd? Is dit de gemeente of is dit de sportvereniging? C.q. blijft de gemeente verantwoordelijk als bijvoorbeeld chemische middelen worden toegepast die niet (meer) zijn toegestaan?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

De Wgb (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) gaat niet uit van eigenaar of beheerder, maar van gebruiker. Volgens artikel 1 Wgb is dat: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een gewasbeschermingsmiddel toepast, toedient, doet toepassen, of doet toedienen. Het antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het gebruik van bijvoorbeeld niet (meer) toegestane middelen hangt af van wie de middelen heeft gebruikt, dan wel heeft laten gebruiken. Bepalend is dus of de gemeente opdracht heeft gegeven voor het toepassen van het middel of dat dit een zelfstandige beslissing is geweest van de vereniging.