4 views
0 Comments
0
Anonymous
dec 20, 2018 01:08 PM 0 Answers
Member Since Jan 1970
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Is het middel Brevis(R) van de leverancier Adama toegestaan om in de openbare buitenruimte overlast tegen te gaan van vruchtval van peren- en appelbomen.

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Excuus voor de late reactie.

Nee, het gebruik van het middel Brevis buiten de landbouw is niet toegestaan. Op grond van het toelatingsbesluit is het alleen toegelaten voor het professioneel gebruik binnen de landbouw, als groeiregulator voor vruchtdunning. Het overige gebruik is dus verboden. De gebruiker moet daarbij de voorschriften en technieken op het etiket toepassen.
https://ctgb.blob.core.windows.net/documents/cce3c02424af62e023f21bdb85de39b7_20131077_14922_P.pdf
Behalve het toelatingsbesluit is er een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De uitzonderingen op dit verbod zijn niet van toepassing op het tegengaan van overlast door vruchtval.
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0022530&hoofdstuk=5&paragraaf=4&artikel=27b&z=2018-07-01&g=2018-07-01
Voor particulieren geldt geen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen; dit moeten wel middelen zijn voor niet-professioneel gebruik.