4 views
0
ersite
okt 05, 2016 03:32 PM 0 Answers
Member Since Nov 2014
Subscribed Subscribe Not subscribe
Flag(0)

Een gemeente stelde onze organisatie de vraag over het onkruidbeheer op zandpaden op begraafplaatsen. Naast een aantal keren niet-chemisch m.b.v. onkruidbrander passen zij ook nog een corrigerende chemische toepassing uit. Is dit toegestaan onder het huidige beleid?

Reply on This
Replying as Submit
0 Subscribers
Submit Answer
Please login to submit answer.
0 Answers

Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor alle terreinen, zowel verhard als onverhard. Dit uiteraard behoudens de in de wet (Wgb) genoemde uitzonderingen, begraafplaatsen vallen daar echter niet onder.

Het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op natuurlijke ondergronden van zand en gras alsook grondoppervlakken met onverharde materialen zoals bodemoplegging met houtsnippers of gruis.