4 weergavesPraktisch

We hebben in onze sportvelden de laatste tijd veel last van weegbree. Hoe kunnen we dit probleem oplossen?

Jenneke Changed status to publish 2 februari 2021

Antwoord vanuit Schoon Water: Niet wegspuiten, maar de oorzaak van het probleem zoeken en aanpakken! Het veld waarop dit speelt goed bekijken: Is er een disbalans in de voeding? In Haaren lijkt dat niet t geval als we kijken naar eerdere bemonsteringsresultaten en hoe de beworteling eruit ziet. Bij het graven van een kuil blijkt in de bovenste 20 cm wel sprake van een wat verdichte toplaag die weegbree bevorderd. Het organisch stofgehalte is aan de lage kant. We verwachten goede resultaten met het verhogen van het organisch stofgehalte en aanvullen van extra bodemleven. Komende tijd houden we de velden goed in de gaten om te zien of het werkt.

Jenneke Changed status to publish 2 februari 2021