Factsheet Veilig verwerken Japanse duizendknoop

De Branchevereniging Organische Reststoffen BVOR heeft een factsheet uitgegeven over het veilig verwerken van Japanse duizendknoop. De factsheet gaat met name over de veilige afvoer en verwerking van de restanten: op welke wijze kunnen maaisels met Japanse duizendknoop zodanig worden verwerkt dat de kiemkracht verdwenen is.


Samenvatting Regelgeving gewasbescherming buiten de landbouw...

Door L. (Lukas) Florijn en M. (Martin) Keve, Ministerie Infrastructuur en Milieu, tijdens nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer verharding 2016.

Wilt u alle samenvattingen lezen en presentaties zien van de nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer op verharding 2016?
Zie: alle samenvattingen en presentaties nationale bijeenkomsten chemievrij onkruidbeheer verhardingen 2016...

Overzicht van niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken voor particulieren

Er is apparatuur te koop voor niet-chemische onkruidbestrijdingstechnieken, die u helpt om eenvoudig en snel het onkruid te verwijderen. De volgende apparaten staan in het onderstaande overzicht beschreven: branders, heet water, stoom en mechanische onkruidborstels.


Buitengewone Leerstoel Turfgrass Sciences

Het onafhankelijke loket voor complexe bodem-, water- en grasvraagstukken. Op de site vindt u nieuws en artikelen over onder andere duurzaam terreinbeheer en publicaties (in de onderzoeksdatabase (na inloggen)).


Vlaamse Milieu Maatschappij

In het rapport 'pesticidenvrij ontwerpen: leidraad voor ontwerp en aanleg' van de Vlaamse Milieumaatschappij kunt u veel tips&tricks lezen over chemievrij beheer van verharding en groen. Het is relevant voor gemeenten, groenvoorzieners, hoveniers en andere geïnteresseerden. Ook bevat het rapport een checklist die als ontwerptoets gebruikt kan worden. Erg handig. Download rapport "Pesticidenvrij Ontwerpen: leidraad voor ontwerp en aanleg" (pdf)


Opzoekingscentrum voor de wegenbouw

In de 'handleiding voor niet chemisch(e) onkruidbeheer(sing) op verharding met kleinschalige elementen' staan preventieve en curatieve maatregelen (chemievrije technieken als hete lucht, etcetera) beschreven, om onkruiden te weren en te bestrijden zonder chemie.
Download de handleiding (pdf).

Ook heeft OCW een 'beslisboom voor onkruidbeheer(sing) op verhardingen met kleinschalige elementen' opgesteld.
Download de beslisboom (pdf)

Meer (achtergrond)informatie vindt u in het dossier Preventief onkruidbeheer op verhardingen (nr. 10, Bijlage bij OCW Mededelingen 86, jan-mrt 2011, pdf)