Antwoord ministerie IenM: de vraag is uitgezet bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Sport en Gemeente (VSG). Het antwoord kan in de vakantieperiode langer op zich laten wachten.

Geef een reactie