Antwoord ministerie IenM: het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op particulieren. Deze vrijstelling is niet beperkt tot een bepaald type terrein maar geldt algemeen. Het is een particulier dus toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de eigen tuin maar ook, mits onbezoldigd, in de openbare ruimte. Het moeten dan wel middelen zijn die – volgens het etiket – zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik. De huishoudmiddelen azijnzuur en chloor (bleekloog, werkzame stof natriumhypochloriet) zijn niet toegelaten voor bestrijding van onkruid.

Geef een reactie