In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn uitzonderingen benoemd voor het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Deze uitzonderingen betreffen niet alleen de in de regeling met naam genoemde soorten maar ook de soorten die zijn opgenomen op de Unielijst zorgwekkende invasieve uitheemse soorten van verordening 1143/2014(EG), met uitzondering van de moeraslantaarn. De reuzenberenklauw staat op deze Unielijst en valt dus onder de uitzondering: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten

Geef een reactie