Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op particulieren. Deze vrijstelling is niet beperkt tot een bepaald type terrein maar geldt algemeen. Het is een particulier dus toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in de eigen tuin maar ook, mits onbezoldigd, op het terrein van andere particulieren zoals een appartementencomplex of in de openbare ruimte. Het moeten dan wel middelen zijn die zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik.

Tot slot, meer informatie over niet chemische bestrijding van onkruid kunt u vinden op:

Gemeente & openbare ruimte

Geef een reactie