Antwoord ministerie IenM: op 31 maart is in Nederland regelgeving in werking getreden waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is verboden. Dit verbod geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen en staat geheel los van de recente ontwikkelingen rondom de lopende Europese procedure waarmee de werkzame stof glyfosaat wordt herbeoordeeld. Deze Europese herbeoordeling is nodig omdat goedkeuringen zijn gebonden aan termijnen en de termijn voor glyfosaat eind juni 2016 afloopt.

Geef een reactie