Het verbod maakt geen onderscheid in gewasbeschermingsmiddelen en geldt dus ook voor laag-risicomiddelen. Op terreinen waar een uitzondering geldt op het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, zijn in eerste instantie laag-risicomiddelen toe te passen en als deze niet beschikbaar zijn, andere middelen. Er zijn op dit moment nog geen laag-risicomiddelen voor onkruidbestrijding in Nederland toegelaten.

Geef een reactie