Op (bedrijfs)terreinen waar geen uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn blijft het verbod gehandhaafd op het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanaf april 2016 op verhardingen en vanaf november 2017 ook op de overige terreinen buiten de land- en tuinbouw.

Geef een reactie