Op locaties waar het gebruik van open vuur of draaiende motoren niet is toegestaan, is het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op zowel verhardingen als niet-verhardingen zoals beplantingszones niet verboden. Hiervoor is in de regelgeving een uitzondering geformuleerd, waar gebruik van mag worden gemaakt zonder daarvoor een ontheffing aan te vragen. Wel moet kunnen worden aangetoond dat op de betreffende locatie open vuur of draaiende motoren niet zijn toegestaan, bijvoorbeeld omdat dit is opgenomen in een vergunning of in algemene regels die gelden voor de locatie.
Als op de strook aanliggend de hekwerken rondom deze bedrijfsterreinen géén aantoonbaar verbod op het gebruik van open vuur of draaiende motoren van toepassing is, dan is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op deze strook niet toegestaan. Er zijn niet-chemische technieken beschikbaar om ook dicht tegen deze hekwerken aan het onkruid te verwijderen.

Geef een reactie