Per 1 november 2017 is het professionele gebruikers buiten de land- en tuinbouwsector niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Dit verbod geldt niet op de volgende –  niet door de overheid beheerde –   recreatieterreinen: bungalowterreinen, groepsaccommodaties, campingterreinen en jachthavens (maar geen aanlegsteigers in of nabij het oppervlaktewater). Deze uitzondering betreft zowel verhardingen als de overige terreinen zoals beplanting. U mag daar dus ook ná deze datum gewasbeschermingsmiddelen toepassen.

Geef een reactie