Antwoord Minsterie I&M: deze tuincentra zijn bedrijven en daarmee valt hun terreinbeheer van verhardingen onder het verbod. Er wordt in het verbod geen onderscheid gemaakt tussen soorten (particulieren en professionele) middelen.

Geef een reactie