Antwoord ministerie IenM: het op 31 maart 2016 ingestelde verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, glyfosaat incluis, op verhardingen geldt alleen voor professionele gebruikers. Particulieren mogen deze middelen blijven gebruiken, mits deze – volgens het etiket – zijn toegelaten voor niet-professioneel gebruik. Het is dus toegestaan deze middelen ter verkoop aan te bieden.

Geef een reactie