Antwoord ministerie IenM: de vraag zal worden afgestemd met andere instanties. Het antwoord kan in de vakantieperiode langer op zich laten wachten.

Geef een reactie