Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verharde oppervlakken is niet van toepassing op de bestrijding van de invasieve plantensoorten Japanse, Sachalinse, Afghaanse en Bastaard duizendknoop, kruisingen daarvan en op Ambrosia. Hiervoor mogen, mits pleksgewijs, gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. Het moeten dan wel middelen zijn die zijn toegelaten voor dit gebruik.
Voor overige terreinen zoals openbaar groen gaat het verbod in per 1 november 2017, maar naar verwachting blijven bovengenoemde soorten daarvan voorlopig nog uitgezonderd.

Tot slot, meer informatie over niet chemische bestrijding van onkruid kunt u vinden op:

Gemeente & openbare ruimte

Geef een reactie