Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is van toepassing op professionele gebruikers, zoals een door een verhuurder ingezette hovenier. Deze mag op de tegelpaden géén gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
Of een verhuurder die zelf gewasbeschermingsmiddelen wil toepassen moet worden beschouwd als een professioneel gebruiker is afhankelijk van de omvang van de situatie. Iemand die een paar huizen verhuurt zal niet snel worden beschouwd als een professioneel gebruiker, maar een woningstichting wél. De situatie zal door een inspecteur (NVWA) van geval tot geval worden beoordeeld.
Voor particulieren, zoals de bewoner van een huurhuis, geldt het verbod niet maar als de voorschriften op het etiket worden nageleefd zijn de risico’s beperkt. Het verbod van het professioneel gebruik is bedoeld om de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen op het oppervlaktewater te beperken en om onnodig gebruik te voorkomen.
U kunt meldingen over dit onderwerp indienen bij www.milieuklachten.nl of bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA): www.nvwa.nl/organisatie/contact/melden-en-vragen-voor-burgers-consumenten.

Geef een reactie