De Wgb (Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden) gaat niet uit van eigenaar of beheerder, maar van gebruiker. Volgens artikel 1 Wgb is dat: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een gewasbeschermingsmiddel toepast, toedient, doet toepassen, of doet toedienen. Het antwoord op de vraag wie er verantwoordelijk is voor het gebruik van bijvoorbeeld niet (meer) toegestane middelen hangt af van wie de middelen heeft gebruikt, dan wel heeft laten gebruiken. Bepalend is dus of de gemeente opdracht heeft gegeven voor het toepassen van het middel of dat dit een zelfstandige beslissing is geweest van de vereniging.

Geef een reactie