Op 31 maart 2016 is in Nederland regelgeving in werking getreden waardoor het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is verboden. Vanaf 1 november 2017 is het verbod ook op overige terreinen van toepassing. De genoemde verboden gelden ook voor het beheer van (particuliere) begraafplaatsen. Het onderhoud door een particulier van een graf is echter niet verboden.

Dit verbod geldt voor alle gewasbeschermingsmiddelen, waaronder middelen met de werkzame stof glyfosaat, en staat geheel los van de recente ontwikkelingen rondom de Europese procedure waarmee de werkzame stof glyfosaat wordt herbeoordeeld. Deze Europese herbeoordeling is nodig omdat goedkeuringen zijn gebonden aan termijnen en de termijn voor glyfosaat eind juni 2016 afliep. De debatten van de Tweede Kamer hadden geen betrekking op het aanhouden van de Nederlandse regelgeving noch is er sprake van dat deze zou zijn ingetrokken.

Geef een reactie