De Japanse Duizendknoop is inderdaad lastig te bestrijden en daarom is deze soort ook uitgesloten van het verbod om gewasbeschermingsmiddelen professioneel op verhardingen te gebruiken. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) is betrokken bij onderzoekstrajecten voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop (zie www.bestrijdingduizendknoop.nl). Daarbij wordt onder andere gekeken naar de inzet van de bladvlo. Dit zal echter nog niet op korte termijn leiden tot een legale en praktische toepasbare alternatieve bestrijdingsmethode. Eén van de eerste vervolgstappen zal zijn het maken van een ‘uitzetplan’ (hoe, waar, wanneer, hoeveel exemplaren uitzetten, etc). De NVWA wil daarom graag in overleg met terreinbeheerders, waterschappen en overheden komen tot zo’n uitzetplan. Geïnteresseerde beheerders die zich bij deze gesprekken willen aansluiten kunnen zich melden bij: j.w.lammers@nvwa.nl.

Geef een reactie