Ja, op tegelpaden rondom sportvelden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast.

Voor de volledigheid: het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op sportterreinen. In de Green Deal met de sportsector is afgesproken dat de uitzondering alleen geldt voor terreinen waar het nog niet mogelijk is om zonder het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de speelkwaliteit en veiligheid van  sporters te waarborgen, inclusief een beperkte zone daar omheen die voor het beoefenen van de sport nodig is, met name bestaande uit gras, kunstgras, ongebonden verharding of kunststof. Tegelpaden rondom sportvelden vallen buiten deze definitie.

Geef een reactie