Antwoord ministerie I&M: nee, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen. Het is overigens ook niet van toepassing op het gebruik van biociden op kunstgras.

Geef een reactie