Middelen voor het bestrijden van onkruid mogen slechts worden gebruikt als deze zijn toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De huishoudmiddelen azijnzuur en chloor(bleekloog, werkzame stof natriumhypochloriet) en keukenzout zijn niet toegelaten voor bestrijding van onkruid. Het gebruik van deze middelen voor dat doel is voor zowel professionele gebruikers als particulieren verboden.
Het verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op particulieren. Zoals hiervoor beschreven moet dan wel gebruik worden gemaakt van middelen die hiervoor zijn toegelaten.

Tot slot, meer informatie over niet chemische bestrijding van onkruid kunt u vinden op:

Gemeente & openbare ruimte

Geef een reactie