Het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen is niet van toepassing op natuurlijke ondergronden van zand en gras alsook grondoppervlakken met onverharde materialen zoals bodemoplegging met houtsnippers of gruis.

Geef een reactie