Nee, het besluit betreft alleen gewasbeschermingsmiddelen. Algen mogen van verhardingen, waaronder tegelpaden, zo nodig nog worden verwijderd met daarvoor toegelaten middelen (biociden), maar bij voorkeur worden daarvoor niet-chemische methoden gebruikt. Op www.onkruidvergaat.nl is daarover informatie te vinden.

Geef een reactie