Volgens artikel 2.9 en 3.24 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer moet het – vaker dan eenmaal per week – reinigen van voertuigen met bodembedreigende stoffen worden uitgevoerd met bodembeschermende voorzieningen en -maatregelen (bijvoorbeeld boven een lekbak). Een vergelijkbaar voorschrift geldt niet voor de door u genoemde detergenten in de openbare ruimte. Enzymreinigers voor de bestrijding van algen op kunst- en natuurgrassportvelden, zijn juridisch ‘biociden’. Het gebruik ervan is niet verboden, mits het gaat om middelen die – volgens het etiket – door het Ctgb zijn toegelaten voor het professioneel gebruik van biociden.
Artikel 2.9 Activiteitenbesluit milieubeheer
Artikel 3.24 Activiteitenbesluit milieubeheer

Geef een reactie