Bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel voor verkoop en gebruik in Nederland beoordeelt het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) of het – bij juist gebruik – veilig is voor mens, dier en milieu. Aanvullend kan de overheid in wet- en regelgeving beperkingen aan het gebruik stellen, zoals het verbod op het professioneel gebruik buiten de land- en tuinbouw.
De middelen Neu 1170, met als werkzame stof nonaanzuur, zijn er in de varianten H EC (amateur), AF en H EC (professional use). Het verbod geldt niet voor particulieren, deze mogen de middelen Neu 1170 H EC (amateur) en Neu 1170 AF gebruiken tegen mos en alg op open, half open en dichte verhardingen.
Professionele gebruikers mogen het middel Neu 1170 H EC (professional use) uitsluitend en alleen gebruiken, tegen onkruid, mos en alg op open en half open verhardingen, in die situaties waar uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn.”

Geef een reactie