Nee. Sinds 1 november 2017 geldt er een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit verbod is, behoudens enkele uitzonderingen, van toepassing op alle terreinen buiten de landbouw inclusief dat van particulieren.
Daarbij is het professionele gebruikers in de uitgezonderde situaties alleen toegestaan om middelen te gebruiken die – volgens het etiket – zijn toegelaten voor professioneel gebruik.

Geef een reactie