Buiten de landbouw mogen door professionele gebruikers geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Terreinbeheerders hebben voldoende alternatieven tot hun beschikking, zoals preventieve maatregelen (inrichting terrein, zodat onkruid geen kans krijgt) of niet-chemische maatregelen (zoals vegen, borstelen of het gebruik van thermische technieken). Uitgangspunt is dus: geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, tenzij dat echt noodzakelijk is. De uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 8.2 van de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-12110.html
De situatie op de terreinen van uw opdrachtgever is niet toegelicht, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het gehele terrein onvermijdelijk zou zijn, wat een uitzondering uit de Regeling van toepassing zou doen zijn.

Geef een reactie