In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Rgb) is de hoogte van de bestuurlijk op te leggen boetes vermeld. De boete voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen waar dit niet is toegestaan op grond van artikel 27b Bgb bedraagt € 1.500.
Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0022545/2018-01-01#BijlageXIII

Geef een reactie