Keukenzout en strooizout zijn inzake de Europese Verordening Gewasbeschermingsmiddelen (EG) nr. 1107/2009 niet toegelaten voor de bestrijding van onkruid. Er kan daarom geen ontheffing worden aangevraagd voor het uitvoeren van proeven voor ontwikkelingsdoeleinden of anderszins. Het verbod voor professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw geldt ook voor deze proef.

Geef een reactie