In de toelichting van de ‘Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ is de redeneerlijn voor het vaststellen van de uitzonderingen weergegeven.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-55089.html

Geef een reactie