Zolang er niet bedrijfsmatig paarden worden gehouden, dus niet er mee wordt gefokt of in groten getale gehouden, valt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder particulier gebruik, wat is toegestaan. In alle andere gevallen geldt het verbod en is professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op alle terreinen van paardenhouderijen en maneges inclusief de weides niet toegestaan.

Geef een reactie